ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
Δήμαρχος Καλλιθέας, Β’ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

Ο Δημήτρης Κάρναβος είναι οικονομολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην Τοπική Ανάπτυξη και πτυχιούχος του  Τμήματος Οικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Σήμερα είναι  Δήμαρχος Καλλιθέας (εκλεγμένος το 2014 και  το 2019) καθώς και Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Διατελεί μέλος του Προεδρείου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ( ΕτΠ ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και είναι μέλος των επιτροπών «Πολιτικής εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμού της ΕΕ» (COTER ) και «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE). Επίσης, είναι Πρόεδρος του  Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣΥΔΝΑ), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό) στο  «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα  Σταύρος Νιάρχος»   και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στο «Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης  της Εξάρτησης – Σταθμός».